Ağız Bakterilerinin Evrimi

İnsanlarla simbiyoz içinde yaşayan oral mikrobiyal topluluk, ekolojimiz ve yaşam tarzımızdan etkilenir. Bununla birlikte, insan tarih öncesi boyunca evrimi belirsizliğini koruyor. Arkeolojik diş taşlarında tutulan DNA’yı analiz ederek, Güney Avrupa’dan tarih öncesi 44 toplayıcı ve çiftçinin ağız mikrobiyomlarını karakterize ediliyor.

Oral bir bakterinin genomunun coğrafi olarak çeşitlendiğini, biyolojik ve kültürel tarihimizdeki en dramatik değişikliklerden birini, çiftçiliğin yayılmasına bağlıyoruz. Tarıma geçiş, eski insanların ağız mikrobiyomunu önemli ölçüde değiştirmedi, oysa tarihte daha sonra, kendine özgü antibiyotik direnç yollarının gelişimi de dahil olmak üzere daha önemli değişiklikler meydana geldi.

Arkeolojik diş taşı veya mineralize plak, Neolitik dönemde çiftçiliğin yükselişi gibi kültürümüzü ve biyolojimizi etkileyen süreçlere yanıt olarak ağız mikrobiyotasının zaman içindeki evrimini izlemek için önemli bir araçtır. Bununla birlikte, tarih öncesi insanların mikrobiyomlarına ilişkin verilerin kıtlığı nedeniyle, insan ağız florasının tarih öncesinden günümüze kadar ne ölçüde değiştiği anlaşılmaz kılmıştır.

Burada, çiftçiliğin Avrupa’ya yayılmasında önemli bir rol oynayan iki bölgeden (Balkanlar ve İtalyan Yarımadası) 44 eski toplayıcı ve çiftçide diş taşının av tüfeği metagenomikleri aracılığıyla oral mikrobiyomları incelendi.
Güney Avrupa’da çiftçiliğin başlamasının yerel toplayıcı gruplarının oral mikrobiyomlarını önemli ölçüde değiştirmediğini gösteriyoruz. Olsenella sp. türlerinin daha yüksek bir bolluğu ile ilişkilendirilmiştir. Tarih öncesi dönemde insan ağız ortamına, coğrafi olarak çeşitlenen bir mikrobiyal tür olan Anaerolineaceae bakterisi hakimdi. Bulgularımız ayrıca, insan oral mikrobiyom bileşimindeki büyük taksonomik değişikliklerin Neolitik’ten sonra meydana geldiğini ve modern insanın fonksiyonel profilinin, son zamanlarda daha önce bulunmayan özel antibiyotik direnci mekanizmalarını geliştirmek için evrimleştiğini göstermektedir.

Yazan: Bilge KAPLAN

Kaynak*

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here