Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. 

Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk ve Geometri

Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur.”  M.Kemal ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder  Mustafa Kemal Atatürk, siyasi, askeri ve idari başarılarının yanı sıra bilime de birçok yenilik getirmiştir. “En hakiki mürşit ilimdir, fendir” diyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çok çabalamıştır. Yurt meseleleri, askerliği onu hiç bir zaman matematikten uzaklaştırmamıştır.

Atatürk’ün yaşamında ilk olağanüstü başarısı,  orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey Onun adına olgunluk ve zekayı ifade eden  Kemal adını eklemiştir.  Atatürk bu olayla ilgili anısını şu cümleler ile ifade etmektedir:

” Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. Derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. Matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi, bir gün bana dedi ki:

– ‘Oğlum senin de ismin Mustafa benim de. Bu, böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın “Mustafa Kemal” olsun. O zamandan beri ismim gerçekten Mustafa Kemal oldu.”

Mustafa Kemal Atatürk konuşma ve bilim dilinde tek bir dil yaratmak istedi. Geometri , eski terimle Hendese , eğitimimizde önemli bir yer tutmasına rağmen terim düzeni oldukça karışıktı. Atatürk öğrencilerin anlayış yolundaki tıkanıklığın açılmasını istedi ve bu doğrultuda Fransızca eserleri çevirerek yeni bir geometri kitabı yazdı.

Devamı için Tıklayınız

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here