Gözde Adıyaman

25 ocak 97 İstanbul doğumlu. Liseyi ve üniversiteyi İstanbulda okudu. Psikoloji mezunu. Şuan 2. Üniversite olarak felsefe bölümüne başladı. Klinik psikoloji ve adli psikoloji alanlarında yüksek lisans hedefliyor. Sanat bilim felsefe ilgi alanları.
16 Posts

Bireysel Psikolojiye Göre Yaşam Hedefi Ne Zaman Belirlenir?

Bireysel Psikolojiye Göre Yaşam Hedefi Ne Zaman Belirlenir? Yaşam Hedefi. Bireysel Psikoloji Kuramının ilk savunucusu Alfred Adler'dir. Adler Freud gibi kişiliğin temel olarak yaşamın ilk beş...

Alkolün Beyne Etkisi ve Ruhsal Belirtileri

Alkolün Beyne Etkisi ve Ruhsal Belirtileri Her madde için yoksunluk belirtileri farklılık gösterir. Alkol depresan bir maddedir ve anksiyete halinde kişinin kaygı yaratan düşünceleri bastırmak...

Anılarımız Gerçekliğin Bir Kopyası mı?

Anılarımız Gerçekliğin Bir Kopyası mı? Geçmiş bir deneyimi hatırlamak sadece olayın bellekteki kaydını akla getirmekten ibaret değildir. Anılar zihnimizdeki fotoğraf albümünde saklanan bir dizi aile...

Duygu Bozuklukları Ruhsal Belirtileri

Duygu Bozuklukları Ruhsal Belirtileri Anormal tepkiler belli bir uyarı tarafından bir kişinin taşıyabileceğinden fazla yükle karşılaşınca oluşur. Histerikler normal olaylara da anormal tepkiler verir. Espri...

Duyguların Nörofizyolojik Temeli

Duyguların Nörofizyolojik Temeli Otonom sinir sistemi iç organları çalıştırır yani kendiliğinden çalışır. Sempatik sistem hareketleri enerji açığa çıkartmaya yönelik uyanıklılık ve canlılık ile ilgilidir. Parasempatik...

Beyin Uyaranları Neden Seçerek Algılar?

Beyin Uyaranları Neden Seçerek Algılar? Seçici dikkat ( selective attention) duyu organlarının yakaladığı uyaranların ancak bir kısmını seçerek algıladığımız duruma verilen addır. Çevredeki uyarıcıların hepsinin...

Yunan Mitolojisi’nde Khaos’tan Kosmos’a Geçiş

Yunan Mitolojisi'nde Khaos'tan Kosmos'a Geçiş Yunan Mitolojisi'nde Khaos'tan Kosmos'a Geçiş İnsanoğlunun kendini ve doğayı tanıma merakı, ilkin kendi zihninin ilk katmanını keşfetmesiyle başlar. Bu katman mitoloji...

Duygular Neye Yarar?

Duygular Neye Yarar? Duygular güçlü toplumsal sinyallerdir. "Duygu" (emosyon) ve "motivasyon" (güdülenme), Latince "hareket etmek" anlamındaki aynı kökten gelir. Duygular bize, çevreye yanıt verebilmemizi sağlayan...

Algısal Yaşantıları Beyin ve Sinir Hücreleri Nasıl Örgütler?

Algısal Yaşantıları Beyin ve Sinir Hücreleri Nasıl Örgütler? Algı (perception) en genel anlamıyla duyu organları ile alınan uyarıcıların (duyusal bilgilerin) tutarlı, anlamlı bir bütünlük oluşturacak...

Psikofiziğin En Büyük Mirası: Sinyal Saptama Kuramı

Psikofiziğin En Büyük Mirası: Sinyal Saptama Kuramı Sinyal saptama kuramı (signal detection theory, SDT) psikologlar belirsizlik ortamında nasıl karar verdiğimizi ölçmek istediklerinde işe yarar. İnsanlar,...

Öğrenilmiş Karmaşık İnsan Güdüleri ve Başarma İhtiyacının Kaynağı Nedir?

Öğrenilmiş Karmaşık İnsan Güdüleri ve Başarma İhtiyacının Kaynağı Nedir? Başarma ihtiyacı dolaylı olarak biyolojik ihtiyaçlarla ilişkilidir ancak bu ilişki bireyin içinde yetiştiği toplumun yaşayış biçimine...

Travma Travmayı mı Getiriyor? Birleşik veya Kümülatif Travmalar Sorunu

Travma Travmayı mı Getiriyor? Birleşik veya Kümülatif Travmalar Sorunu Bir çok çalışma, kişiler arası travma kurbanlarının ayrıca diğer kişiler arası travmalara da maruz kalma riskinin...

Latest articles

Bir Böcek Ne Kadar Yüksekten Uçabilir?

Bir Böcek Ne Kadar Yüksekten Uçabilir? Bu konu ile kesin bir bilgi olmamakla birlikte görüntülenen ve doğal ortamda izlenen böceklerden elde edilen veriler var. Bu...

Genel Kültür Bilgileri 37

Genel Kültür Bilgileri 37 - Eski Yunanlılar, dünyanın yuvarlak olduğunu 2000 yıl önce zaten biliyorlardı.  Aristoteles, ay tutulması sırasında yuvarlak dünya gölgesinin Ay'da nasıl görülebildiğini...

E = mc² Nasıl Çözülür?

E = mc² Nasıl Çözülür? Birçok yerde gördüğümüz, tanıdığımız formül olan E = mc² ’yi neredeyse herkes biliyordur; Kütle – enerji dönüşümü. Peki sadece bu...

Neden Sadece Tek Tür Olarak Biz Kaldık?

Neden Sadece Tek Tür Olarak Biz Kaldık? Homo soyu 3 milyon yıl önce Afrika’da ortaya çıktıktan sonra zamnala tüm dünyaya yayıldı. Günümüzde sadece Homo sapiens...
52,0k Takipçiler
Takip Et