Avcı-Toplayıcı Toplumdan Süper Akıllı Topluma Geçiş

Avcı-Toplayıcı Toplumdan Süper Akıllı Topluma Geçiş

İnsanlığın tarih boyunca değişimi, gelişimi yönünden farklı evrelerden geçtiğini biliyoruz. Toplum olarak avcılıkla başladığımız yapıyı günümüzde teknolojinin devraldığı su götürmez bir gerçek. Son teknolojik ve dijital gelişmelerle birlikte 4. Sanayi Devriminin etkilerini uzun zamandır hayatımızda hissediyoruz. İlk kez 2011 yılında Almanya’da düzenlenen Hannover Fuarı’nda ortaya atılan 4.0 kavramı, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir.

Avcı-Toplayıcı Toplumdan Süper Akıllı Topluma Geçiş

Genel hatlarıyla; robotların üretimi büyük ölçüde devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarda üretimin yaygınlaşması, devasa miktardaki bilgi yığınının veri analizleriyle sadeleştirilmesi ve daha birçok yeniliklerle açıklanabilir.

Endüstri 4.0’ın amacı bilişim dünyası ile endüstriyi bir araya getirmektir. Ana amaç; az maliyet, düşük enerji kullanımı, az alanı kaplama, ısının az üretilmesi, hızı oldukça yüksek bir çalışma, çok daha fazla verim ve ayrıca daha kaliteli ürün çıkarabilmektir.

Biz ülke olarak 4.0 kavramını tam olarak anlayıp, uygulayabilmiş bir ülke değiliz maalesef ki. Sadece biz de değil, Dünya çapında hala Endüstri 2 ile 3 arasında bulunan ülkeler yok değil. Endüstri 4.0 henüz kafamızda tamamen  oturmamışken yepyeni bir kavramda hayatımızda yerini çoktan aldı: Toplum 5.0!

Avcı-Toplayıcı Toplumdan Süper Akıllı Topluma Geçiş

“Süper Akıllı Toplum”olarak da bahsedilen bu toplum; genel hatlarıyla 4.0 ve ondan öncekilerin üzerine kurulmuş bir toplumdur. İçine bulunduğumuz çağda artık teknolojinin olmadığı hiçbir şey yok ve olmayacak da. Toplum 5.0’da bunun bir kanıtı. 4. Sanayi Devrimi’nin etkisi hala devam ederken Teknolojisi ile Dünya’da söz sahibi olan Japonya, 5.0 kavramının mimarıdır.

5.0 kavramı, insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliği yaptığı bir toplumu temsil ediyor. Odak noktası toplum olan insansız teknolojiler de diyebiliriz. Japonya büyük bir teknoloji ülkesi olmasına rağmen 4. Sanayi Devrimi’nde aktif olamadı. Toplum 5.0 ile Japonların hedefi: toplumu dijital dönüşümlere hazırlamak ve yaşlanan nüfusa karşı çözümler üretmek. Ayrıca çevre kirliliği ve doğal afetler de 5.0’ın gündeminde. Toplum 5.0 ve Endüstri 4.0 ilişkisi ile hayatımıza giren nesnelerin interneti (IoT), büyük
veri, yapay zekâ ve robotik gibi kavramlar hem farklı endüstrilere hem de sosyal hayata
etki ederek çeşitli sosyal zorlukları çözebilen yeni bir toplumun oluşturulması için
önemli bir altyapı sunmaktadır. Oluşturulan bu yeni toplum yeni değer ve hizmetleri
kesintisiz olarak geliştiren, insanların yaşamlarını daha uyumlu ve sürdürülebilir hale
getiren bir toplum olacaktır. Özetle Toplum 5.0 “Süper Akıllı Toplumu” işaret etmekte
ve bu toplumun oluşturulmasında Endüstri 4.0’ın diğer bir deyişle dijitalleşmenin
sunduğu imkânlardan faydalanmaktadır.

Devamlı ilerleyen ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan teknoloji, gün geçtikçe değer kazanıyor. Bakalım biz bu toplumun neresinde rol alacağız belki de gelecekte başrol biz oluruz..

Yazan: Yaren YAKUT

KAYNAK:

  1. Azuma, R. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355-385.
  2. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2019). Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası. (Erişim tarihi: 28.07.2020).
  3. BIM Teknoloji (2019). Karışık Gerçeklik ve BIM. (BIM Teknoloji). Erişim tarihi: (26.08.2020).
  4. Birleşmiş Milletler (2015). About the Sustainable Development Goals. (United Nations). Erişim tarihi: (02.06.2020).
  5. Butler, T. (2020). What’s Next in the Digital Transformation of Financial Industry? IT Professional, 22(1).
  6. Canlıoğlu, G. (2008). Değişen Toplum Yapılarında Bilginin Değişen Konumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.
  7. Develi, H. (2017). Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a. (Dünya Gazetesi), Erişim tarihi: (02.06.2020)

YouTube Kanalımız

Çılgın Fizikçiler (SEO Manager) hakkında 663 makale
Çılgın Fizikçiler ve Bilim İnsanları ekibi ve dışarıdan destek veren gönüllülerin yazıları.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*