Çalışma ve Öğrenme Motivasyonu Yaş Aldıkça Düşer mi?

Hayatta kalmak için, yaptığınız her şeyi yapmak için sürekli öğrenebilmeniz gerekir. Sizin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğrenmeniz, çalışma ve öğrenme motivasyonunuzu yüksek tutmanız gerekmektedir.İnsanlar yaşlandıkça genellikle çalışma, yeni şeyler öğrenme ve günlük aktivitelere katılma motivasyonlarını kaybederler.

Çalışma ve Öğrenme Motivasyonu Yaş Aldıkça Düşer mi?

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, MIT sinirbilimcileri şimdi bu tür bir motivasyonu sürdürmek için kritik olan bir beyin devresi tanımladılar.Bu devre, belirli bir eylemle birlikte gelen maliyeti ve ödülü değerlendirmeyi gerektiren kararlar vermeyi öğrenmek için özellikle önemlidir. Araştırmacılar, bu devreyi yeniden etkinleştirerek yaşlı farelerin bu tür öğrenmeye katılma motivasyonunu artırabileceklerini ve ayrıca devreyi bastırarak motivasyonu azaltabileceklerini gösterdiler.Yaşlandıkça, insanlarda bazı şeylere karşı motivasyon tutumuna sahip olmak daha zor. Bu öğrenme motivasyonu ya da katılım, sosyal refahımız ve öğrenme için önemlidir .Katılmıyorsanız ve meşgul değilseniz öğrenmek zordur.Son yıllarda, Friedman, Graybiel ve MIT araştırma görevlisi Ken-ichi Amemori de dahil olmak üzere meslektaşları, striozomların yaklaşım-kaçınma çatışması olarak bilinen bir tür karar vermede önemli bir rol oynadığını keşfettiler.

Daha sonra araştırmacılar, daha yaşlı farelerde (13 ila 21 ay arasında, kabaca 60’lı yaşlarındaki insanlara eşdeğer), farelerin bu tür bir maliyet-fayda analizini öğrenmeye olan ilgisinin azaldığını buldular. Aynı zamanda, striozomal aktiviteleri genç farelere kıyasla azaldı. Araştırmacılar, striatumu ve striozomlarını etkileyen nörodejeneratif bir hastalık olan Huntington hastalığının fare modelinde benzer bir motivasyon kaybı buldular.

Araştırmacılar, striozomlardaki aktiviteyi artırmak için genetik olarak hedeflenmiş ilaçlar kullandıklarında, farelerin görevin yerine getirilmesiyle daha fazla meşgul olduklarını keşfettiler. Tersine, striozomal aktivitenin bastırılması bağlantının kesilmesine yol açtı.

Yazan: Burcu YALÇIN

Kaynak*

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here