Covid-19 İklim Değişikliğini Nasıl Etkileyecek?

Son dönemlerde küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm ülkelerin ilgilendiği bir sorun haline gelmiştir. Bu konu üzerindeki tartışmalarda, küresel ısınmaya neden olan gazların başında gelen sera gazlarının etkilerinin azaltılmasına odaklanılmıştır.

İş yeri kapanışları, seyahat kısıtlamaları, evden çalışmak ve öğrenmek Covid-19’a verilen bu ve diğer dramatik tepkiler, dünya çapında ekonomik aktivitede ve buna bağlı fosil yakıt tüketiminde keskin düşüşlere neden olmuştur. Sonuç olarak, birçok ülke 2020 yılı için sera gazı emisyonlarında önemli düşüşlerle birlikte ,onları iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması kapsamında taahhüt ettikleri ilk emisyon hedeflerini karşılamaya biraz daha yaklaştırdı. Pandemi geçen yıl bu hedeflere doğru ilerlemeyi hızlandırmış olsa da, bu eğilim bu on yılda ve sonrasında devam edecek mi? 

Humanities and Social Sciences Communications dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre:

2035 yılına kadar salgın öncesi istihdam düzeylerine dönüleceği varsayılarak,  Covid-19’un 2020’de küresel gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 8,2’lik bir düşüş sağladığını, ancak 2035’te yalnızca yüzde 2’lik bir azalma sağladığını ortaya konmuştur.Anlaşmanın 2030 yılına kadar ulusal iklim hedeflerini, ekonomik bozulmaya rağmen yerine getirip , daha düşük GSYİH rakamları, 2020’de yıllık sera gazı emisyonlarında yüzde 3,4 ancak 2030’da sadece yüzde 1’lik bir azalma ile sonuçlandırması bekleniyor.Araştırmacılara göre, pandemiden kaynaklanabilecek ekonomide çeşitli yapısal değişiklikler olsa da (örneğin, daha az hava yolculuğu, işe gidip gelme ve restoranlarda ticari faaliyetler ve daha büyük hükümet açıklarının kalıcı etkileri) emisyonları daha da azaltıp, bu salgın sonrası azalmalarla 2020’de gözlemlenenlere kıyasla sönük kalacaktır denilebilir.Her halükarda, Paris Anlaşmasının uzun vadeli iklim hedeflerini karşılamaya yönelik küresel çabalara önemli ölçüde katkıda bulunmaları olası değildir.Çalışmanın baş yazarı,

 MIT Eş Direktörü Emeritus John Reilly :

“Pandemili ve pandemisiz küresel ekonomik faaliyet tahminlerimiz, Covid-19’un 2030 ve sonrasında emisyonlar üzerinde yalnızca küçük bir etkisi olduğunu gösteriyor” diyor. Pandeminin neden olduğu ekonomik şokların uzun vadeli emisyonlar üzerinde doğrudan çok az etkisi olsa da, ülkelerin Paris emisyon hedeflerini karşılamak veya aşmak için taahhüt ettikleri yatırım düzeyi üzerinde önemli bir dolaylı etkisi olabilir.

Yazan: Burcu YALÇIN

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here