Dilin Kökeni Nedir?

Başlangıç

İnsanlık tarihine baktığımızda milyarlarca insanın gelip geçtiğini görmekteyiz. Farklı yaşam alanlarının ve medeniyetlerinin kurulduğunu öğrenmekteyiz. Bu yaşam alanları ve medeniyetler inşa edilirken birçok faktör rol oynamaktadır. Ama en önemlisi medeniyetlerin birbirleriyle olan iletişimi olmaktadır. İletişimde en önemli araç dildir. Yeryüzünde sayısız dil meydana gelmiştir. Bunların bir kısmı yok olmuştur. Bir kısmı ise günümüze kadar gelmiştir. Günümüze kadar gelen diller değişime uğramıştır.

Dilin Kökeni Nedir?

Bugün bu yazımızda iletişimin ana unsuru olan dillerin kökeninden, bahsedilen efsaneler ve görüşlerden bilgiler vereceğiz.

Sosyal Açıdan

Baktığımızda insan dilinin kökeni ve dilsel çeşitliliği belirsizliğini koruyan konular arasında yer almaktadır. İnsanlığın ve dünyanın yaratılış ve oluşum hikâyelerinin yanı sıra dilsel çeşitliliğin hikâyesi de birçok efsaneye ve hikâyeye konu olmuştur. Bahsedilen bu efsaneler içinde en bilineni Babil Kulesi efsanesi olmaktadır. Babil Kulesi, dünyanın birçok bölgesinde sözü edilen, Tanrı’ya ulaşmak için inşa edilmiştir. Lakin efsaneye göre tanrı kendisine ulaşmak için çabalayan ve bunun için uğraş veren insanların kendini beğenmişliğine çok kızmıştır. Bu nedenle o zamana kadar aynı dili konuşmakta olan insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarına engel olmaktadır. Bunun dışında çok yaygın bir diğer efsaneye göre de tanrıların gazabı sonucu dünyada büyük bir sel felaketi meydana gelmiştir. Hayatta kalan insanların her biri farklı bir dil konuşmaya başlamıştır. Ve farklı diller ve kültürler meydana gelmiştir.

Efsaneler dışında, insan dilinin kökeni dilbilimciler arasında uzun yıllardır kapsamlı olarak tartışılan bir konu olmaktadır. Uzmanlara göre modern insanların ataları Afrika’dan diğer kıtalara göç etmeye başladıklarında az kullanılan sesleri arkalarında bırakmışlardır. Birbirini takip eden her bir göç ile kullanılan ses dağarcığı da giderek küçülmüştür. Yapılan bir çalışmada, analiz edilen 504 dil arasında en fazla ses birimi çeşitliliği gösteren dillerin Afrika kökenli olduğu, en az ses birimi çeşitliliği gösteren dillerin ise Güney Amerika ve Okyanusya kökenli olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde ise insan dilinin bağımsız olarak kaç defa değişim gösterdiği tam olarak bilinmemektedir. Var olan yaklaşık 7000 dil, 32 dil ailesi arasında paylaştırılmıştır. Biyolojik türlerin yaşam alanı koşullarına uyum sağlaması gibi, dil de aynı şekilde o dili konuşanların ihtiyaçlarına hizmet etmek için değişime uğramaktadır. Duruma göre de tamamen ortadan kalkmaktadır.

Dünya üzerinde dil çeşitliliğinin olması gerek sosyal gerekse bilimsel açıdan insanı etkileyen bir durum olmaktadır.

Yazan: Ayça Nur DEMİR

Kaynak*

Kaynak**

Kaynak***

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here