Duygu Bozuklukları Ruhsal Belirtileri

Anormal tepkiler belli bir uyarı tarafından bir kişinin taşıyabileceğinden fazla yükle karşılaşınca oluşur. Histerikler normal olaylara da anormal tepkiler verir. Espri karşıdakinin olumsuz duygusunu uyarır ise kızgınlık ve sinir oluşur. Bir anormal tepki oluşumu için o olayın söz konusu kişide kişi için belirli bir anlam taşıyan nitelikte olması gerekir. Ayrıca egonun iç güçlerinin bu olaya normal uyum sağlamada yetersiz kalması söz konusu olmalıdır. Skander hal kişiye bağlıdır. Bir olayın primer tipte anormal bir duygu tepkisi doğurabilmesi olayın, uyarının, yoğunluğu, şiddeti ile kişinin uyum, yetenekleri arasındaki nispi ilişkiye bağlıdır. Kişinin duyguları, eğitim, seviyesi ve kültürü ile eşdeğerdir.
Kişi büyüyüp olgunlaştıkça duygu anlatımında bedensel katılmalar gittikçe azalır. Bütün bedeniyle verdiği cevaplar yerini daraltır. Erişkinlerde duygu anlatımları yüz harekeleri ile kısıtlı olur. Büyüklerde el ve kol hareketlerinin çok kullanılması doğru karşılanmaz. Duygusal uyaranın çok ağır ve büyük olduğu anlaşılır. Çocukça davranışlarda tepki veren yetişkinden bahsedilir.

Duygu Bozuklukları Ruhsal Belirtileri

Her insanın kendine özel biçimde belli bir duygu tepkisi türü vardır. Bazıları çabuk korkar, bazıları çabuk öfkelenir. Gelenek ve göreneklerin etkisiyle de bu yapı ortaya çıkar. Kültür ve çevre etkenleri, kalıtım etkilidir. Burada yansıtma ve kaydırma gibi savunma mekanizmaları etkilidir. Öfkeli insanların zeki insanlar olduğu düşünülmektedir.

Duygu tepkileri ya da gösterilerde çevre ile yapısal etkenlerin yanı sıra merkezi sinir sisteminin zedelenme ve bozukluklarında rol oynarlar. Yaşlanma burada etkilidir. Yaşlı kişi olaya abartılı tepki gösterdiği gibi hiç tepki de göstermeyebilir.

Duyguda Anlam

Duyguda anlamlı bir içerik yoktur. Spontane gülmeler, ağlamalar vardır. Kortikal merkez çalışması bazen etkenlerin duygularını daha çabuk ortaya çıkmasına yol açar. (Narkotik maddeler, alkol vb.) Narkotik maddeler insanda uyku rolü yapıp duyguların açığa çıkmasında etkili olurlar.

Primer olarak gösterilen yoğunluk nedeniyle anormal klinik tipler ayırt edilebilir. Patlayıcı öfke tepkisinde organik sebepler olabileceği gibi kişilik, çevre yapısı ve eğitim de etkilidir. Bastırılmış, birikmiş duygular da öfkenin ortaya çıkmasında rol oynar. Epilepsi hastalarında da öfke görülür.

Korkunun çeşitli tipleri vardır. Kaçma dürtüsüyle birlikte bulunur. Korkunun ne zaman, nerede çıkacağı dış dünyaya karşı bilgimize bağlıdır. Gerçek korku mantıklıdır. Anormal korku tepkisinin en sadesi paniktir.

Korkuyu doğuran olay bittiği halde duygunun devam ettiği olur. Bu da anormal tepkilere girer. Bunlar arasında uyku bozuklukları da sayılır. Kişi günlerce korkulu rüyalar görebilir. Gerçekte korkulmaması gereken bir takım olaylar arasından “anksiyete” çıkar. Aöık seçik belli bir neden olmaksızın duyulan korku anksiyetedir. Korkuda belli bir obje vardır ancak anksiyete de belli bir obje yoktur.

Yazan: Gözde ADIYAMAN

Kaynak*

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here