Einstein Başından Beri Haklıydı!

Genel görelilik, son derece karmaşık bir matematiksel teoridir, ancak kara deliklerin tanımı şaşırtıcı derecede basittir. Sabit bir kara delik yalnızca üç özelliğiyle tanımlanabilir: kütlesielektrik yükü ve dönüşü. Albert Einstein’ın genel görelilik teorisi iki büyük kara deliğin kozmik olarak titreyen çarpışmalarından doğan bir kara deliğin kendisi, vurulmuş bir çanın ses dalgalarını yankılaması gibi yerçekimi dalgaları üreterek  “çınlamalı”. Einstein, bu kütleçekim dalgalarının belirli aralık ve bozulmalarının, yeni oluşan kara deliğin kütlesinin ve dönüşünün doğrudan bir işareti olması gerektiğini öngörmüştü.

Günümüzde  ise MIT fizikçileri  bir bebek kara deliğinin çınlamasını incelediler ve bu çınlamanın aslında kara deliğin kütlesini ve dönüşünü tahmin ettiğini keşfettiler. Einstein başından beri haklıydı!

Kara Delikler Pürüzsüzdür

Genel görelilik söz konusu olduğunda kütle kütledir. Her durumda, bir kara deliğin olay ufku, hiçbir ekstra özellik olmaksızın mükemmel bir şekilde pürüzsüzdür. Jacob Bekenstein’ın dediği gibi, kara deliklerin kılları yani başka bir skaler alanı ya da alanları yoktur.

Ancak tüm öngörü gücüne rağmen, genel göreliliğin kuantum teorisi ile bir sorunu vardır. Bu özellikle kara delikler için geçerlidir. Kılsız teoremi doğruysa, bir nesnenin içinde tutulan bilgi, olay ufkunu geçtiğinde yok edilir. Kuantum teorisi, bilginin asla yok edilemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla geçerli yerçekimi teorisi, kuantumun geçerli teorisi ile çelişirdi.

Araştırmacılar bugünkü bulguları, kara deliklerin aslında kılsız olduğu fikrini destekliyor ve bir kara deliğin çınlama modelini belirleyip Einstein’ın denklemlerini kullanarak, kara deliğin sahip olması gereken kütle ve dönüşü, zil desenine göre hesaplıyorlar. Bu hesaplamalar, daha önce başkaları tarafından yapılan kara deliğin kütlesi ve dönüş ölçümleriyle eşleşiyordu.Araştırmacıların hesaplamaları ölçümlerden önemli ölçüde sapmış olsaydı, kara deliğin çınlamasının kütle, dönüş ve elektrik yükü dışındaki özellikleri kodladığını önerebilirdi. Ancak ortaya çıktığı üzere, kara deliğin zil sesi, kütlesinin ve dönüşünün doğrudan bir imzasıdır ve kara deliklerin saç benzeri özelliklerden yoksun, kel yüzlü devler olduğu fikrine destek verdiler.

Yazan: Burcu YALÇIN

Kaynak*

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here