Eylemsizlik Nedir?

Lisedeki fizik dersinde duyduğumuz kavramlardan biri olan eylemsizlik nedir? Eylemsizlik, bir cismin üzerindeki net kuvvet sıfır ise cismin durumunu koruma isteğidir. Duruyorsa, durmaya devam etmesi ya da hareket hâlindeyse, aynı şekilde hareketine devam etmesidir.

Unutulmamalıdır ki sürtünmeli ortamlarda bulunduğumuz için enerjinin bir kısmı sürtünmeye gider ve hareket sonsuza kadar devam edemez.

Eylemsizliği oluşturan şey kütlenin  varlığıdır. Kütlesi fazla olan bir cismin eylemsizliği de fazladır çünkü kütle ve kuvvet doğru orantılıdır, kütlesi 10 kg olan bir cismi hareket ettirmek için uyguladığımız kuvvet, kütlesi 5 kg olan bir cismi hareket ettirmek için uyguladığımız kuvvetten daha fazladır çünkü 10 kg olan cismin eylemsizliği daha fazladır.

Öncesinde de dediğim gibi, eğer üzerimizdeki net kuvvet sıfır ise eylemsizliğimizi koruruz. Otobüsteyken 80km/h hızla giderken zamanla bir şey hissetmeyiz ama âniden 60km/h hıza düşüş yaparsak, eylemsizliği koruma durumu bizi öne doğru savurur ya da hızımızı 100km/h hıza çıkarırsak eylemsizliği koruma durumu bu sefer de bizi geriye doğru savurur. Herhangi bir anda hızını arttırarak ya da azaltarak eylemsizliğinizi korumak için verdiğiniz tepkileri hissedebilirsiniz.

Yazan: Fatma BAYBARZ

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here