Fareler Yardımsever Fareleri Ayırabiliyor

Fareler genellikle zararlı canlılar olarak görülür. Bu kötü ününün sebebi dirençli bakteri yuvası olmaları, veba gibi salgın hastalık bulaştırmaları ve tahıl ambarlarına verdikleri zararlar gibi çeşitli nedenler olabilir. Fakat bunun yanında bizlere çeşitli bilgiler vererek de yardımcı oluyorlar. 

Örneğin özel olarak eğitilmiş kemirgenler çocuk tüberkülozunu, günümüz testlerinden daha hızlı teşhis edebiliyorlar. 

Fareler Yardımsever Fareleri Ayırabiliyor

Gayet sosyal canlılar olan fareler, yakın arkadaşlıklar kurabilir hatta vicdan azabı çekerler. Hemcinslerine zarar verildiğinde güçlü empati yetenekleri ile hislenebilirler. Hem cinslerinin tüy bakımında ve yemek arayışında yardımcı olurlar. 

Bu durumlardan yola çıkarak Bern Üniversitesi’nden Nina Gerber ve çalışma ekibi farelerin sosyal davranışları ile ilgili çalışmalar yürütü. Daha önceki yapılan çalışmalarda işbirliğine yatkın olan farelerin hemcinslerine daha çok yardımcı olduğu biliniyordu. İşte bu durumun nasıl çalıştığını araştıran ekip farelerin koku alma becerilerini test etmek istedi. Bunun için kahverengi kemeyi (Rattus norvegicus) pleksiglas kutusuna koydular ve telle birbirlerinden ayırdılar. Farelerden biri diğerine bir sopa ile yem verebiliyordu. 

Fareler önce kokularını aldıklarında daha sonra ise kokularını almadıklarında yemleri paylaşıp paylaşmadıklarına bakıldı. Fareler işbirliğine yatkın farelerin kokularını aldılarında gerçekten yemlerini paylaştıkları görülü. 

İlginç olansa Yardımsever olmayan fakat işbirliği yapan fare kokusu aldıklarında da onlar ile yem paylaşımı yapmışlar. Bu da farelerin yardımseverlik için özel koku molekülleri salgıladığı anlamına geliyor. 

Araştırma yürüten bilim insanları farelerin bu koku ile bilinçsiz olarak işbirlikçi davranış sinyali aktardığını ve bu şekilde yardım almayı garantilediklerini söylüyorlar. 

Yazan: Selim ÖZTEMEL

Kaynak*

Kaynak**

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here