Fildişi Avcılarından Dolay Filler Dişsiz Doğuyor

Darwin’in evrimi açıkladığı evrim teorisinin temel ilkelerinden bir olan adaptasyon, yaşam için koşullara en iyi uyum sağlayan hayatta kalması ve gençlerini gelecek kuşaklara aktarabilmesine günümüze en iyi örnek yeni doğan filler. 

Fildişi Avcılarından Dolay Filler Dişsiz Doğuyor

Bilindiği üzere fillerin en belirgin özellikleri hortumlarından sonra dişleridir. Fakat fildişi avcılarından dolayı bu fillere avantaj sağlamak yerinde, av olduklarından dolay dezavantaj olmuştur. Normalde bu dişler yiyeceklerin ayıklanması ve toplanmasında yardımcı olur. Fakat kaçak avcılıktan dolayı bu onların hayatlarına mal oluyor. 1922 yılında elli yıl süren iç savaşta özellikle Mozambik’te büyük bir fil katliamı oldu. 

Mozambik Gorongosa Ulusal Parkı’nda yoğun kaçak avlanmadan dolayı her geçen gün daha fazla dişsiz dişi filin dünya geldiği görülüyor. Yapılan araştırmalarda 7 dişli filin kalıtımı 11 dişsiz fille kıyaslandı. Araştırmaya göre dişi X kromozomunda yer alan AMELX geninde meydana geldiği. Burada ilginç olan AMELX ve komşu genlerinde meydana gelen mutasyonların anomaliye sebep olduğu görüldü. Yani üst ve yan dişlerin gelişiminin bozulduğu görüldü. Kaçak avlanma böyle devam ederse yakında dişsiz fillerin sayısının dişli fillerin sayısını gececeği düşünülüyor. 

Yazan: Selim ÖZTEMEL

Kaynak*

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here