Geleceğin Enerjisi: Hidrojen

Yirmi birinci yüzyılda enerji, insanlık için vazgeçilmez bir yaşam kaynağıdır. Artan nüfus doğrultusunda enerjiye olan ihtiyaç da artmaktadır. Fosil kökenli yakıtların tükenebilir olması ve kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler göz önüne alındığında, insanoğlu yeni enerji kaynakları arayışı içine girmiştir. Kullanılacak olan enerji kaynağının hem yenilenebilir olması hem de çevre dostu olması araştırmaları alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir.

Hidrojen, bütün klasik yakıtların ağırlığı başına en yüksek enerji içeriğine sahip olması ile birlikte evrende en çok bulunan elementtir. Hidrojen elementinin dağılımı atmosferde %0.07 ve yer kabuğunda %0.14 şeklindedir. En hafif element olan hidrojenin 1 litrelik (L) hacmi 0.09 grama (g) tekabül eder. Hidrojen, yakıt olarak kullanıldığında atmosfere atılan ürün sadece su veya su buharı olduğundan enerji taşıyıcısı olarak kullanımı uygun görülmüştür. Hidrojen sayesinde üretilen enerji bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde
taşınabilmektedir.

Geleceğin Enerjisi: Hidrojen

Hidrojen, ideal yakıt sınıfındadır. Hidrojen, doğaya karbon dioksit (CO2) salımı yapmaz. Tek salımı sudur (H2O) ve karbon bileşimi içermez. Hidrojen, ısı ve elektrik enerjisine kolaylıkla dönüşebilir. Diğer yakıtlarla kıyaslandığında, patlama ve
yanma tehlikesi hidrojen için daha azdır.
Hidrojen sahip olduğu çeşitli özellikler sayesinde birçok alanda kullanılmaktadır.

Örneğin: Hidrojen

Kimyasal reaksiyonlarda reaktan olarak kullanılarak hidrokarbonları parçalar, ortamda bulunan azot ve kükürt bileşiklerini uzaklaştırır. Yakıt olarak roket ve jet motorlarında ve elektrik jeneratörlerinin soğutucu sistemlerinde kullanılır.Enerji taşıyıcısı olarak hidrojen, ulaşımda, elektrik güç üretim işlemlerinde, uçak yakıtlarında ve katalitik yanma işlemlerinde kısmi olarak kullanılmaktadır.

Mevcut bilgiler doğrultusunda, hidrojen ekonomik gelişimini tamamladığında tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulum maliyeti yüksek olduğundan hidrojen kullanımı şu an için yaygın değildir. Daha çok fosil yakıtların taşınmasında ve depolanmasında hidrojen kullanılmaktadır. Hidrojen ekonomilerini oluşturulmasında yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkiye hidrojen kullanımına geçiş sürecinde yol haritalarını belirleyerek uygun politikalar oluşturmalıdır. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalara maddi destek sağlanmalıdır. Geleceğin yakıtı olarak tanımlanan hidrojen teknolojilerinin hayata geçirilmesi için sanayi ve üniversite iş birliği kurulmalıdır.

Yazan: Burcu YALÇIN

Kaynak*

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here