Günün Kitap Önerisi: Bilim İnsanının Toplumdaki Rolü

Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Yazar: Joseph Ben-David
Çevirmen: Cüneyt Çoşkun
Günün Kitap Önerisi: Bilim İnsanının Toplumdaki Rolü Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Birbirinden ayrılamaz olan ve birbirini tanımlayan bilim insanı – akademi – akademisyen kavramları nasıl oluştu?

Evrensel bir eylem olan bilimsel üretim sürecinde akademilerin daha doğrusu bilim insanının rolü nedir?

Bilim insanı – akademisyenin farklı toplumlardaki, politik, dinî ve ekonomik sistemlerle ilişkisinin boyutları nedir?

Bilim insanı – akademisyenin yönetenler ve tâcirlerle ilişkisinin tarihsel boyutları nedir?
Bilim İnsanının Toplumdaki Rolü adlı bu kitap, toplumda en çok saygı duyulan bireyler olarak bilim insanını ve üniversiteleri inceliyor.

Hem bilim insanının kim olduğunu hem de bilim insanının içinde yaşadığı toplumsal ilişkilerle bağını araştırıyor. En azından dolaylı olarak ahlâkın geleneksel dinî temelini zayıflatma sorumluluğunu taşıyan, ama bir toplumsal ahlâk yaratmaya da gücü yetmeyen bilim insanı akademisyen, toplum nezdinde ilâhî unsurlardan sonra en çok saygı duyulan topluluğu oluşturuyor. Çünkü toplumun bilim insanı kavramına bakışı, toplumdaki bütün İdeolojik hassasiyetlerden azadedir.

1700’lü yıllara kadar bilgi/bilim süreci ve bilginin/bilimin aktarılması, sarayların ya da tâcirlerin kontrolündeydi. Yine 1700’lü yıllara kadar bilimsel bilgi sürecini elinde bulunduran insanlar, genellikle ya doğrudan saraylara ya da tâcirlere danışmanlık eden teknoloji uzmanları (hekimler dâhil) ya da filozoflardı.

Bilimsel faaliyet nasıl büyüdü ve bugünkü yapısını nasıl edindi, bilimsel büyüme ve bilginin aktarılma süreçleri nasıl ilerledi? sorularına cevap verebilmek için, çeşitli meslekî ve entelektüel grupların (bilim insanlarının), devlet ve tâcirlerle farklı ülkelerde kurdukları güçlü ve kendiliğinden ilişkilerin toplumsal karşılıklarını anlamak gerekiyor.

İlk Baskı: 2013

Sayfa Sayısı: 454

Yayınevi: Epos Yayınları

Tanıtımı Düzenleyen: Selim ÖZTEMEL

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here