Günün Kitap Önerisi: Yaşamın Evrimi

Fikrinin Darwin Döneminin Sonuna Kadarki Kısa Tarihi

Yazar: A. M. Celâl Şengör
Günün Kitap Önerisi: Yaşamın Evrimi Fikrinin Darwin Döneminin Sonuna Kadarki Kısa Tarihi

Charles Darwin’in evrim kuramı tüm bilim tarihinin en önemli düşünsel ürünlerinden biridir. Darwin’den sonra insanın hem kendine hem de içinde yaşadığı ve bir parçası olduğu doğaya bakışı çok temelli bir değişime uğramıştır. Darwin ile birlikte insanlık çok daha rasyonel düşünmeye başlamıştır. Ancak evrim fikri Darwin’in değildir.

Darwin yaşamın evrimi için yalnızca akılcı ve gözlemle denetlenebilir, yani bilimsel bir mekanizma bulmuştur. Evrim fikri ise bilimsel düşüncenin kendisi kadar eskidir ve onun gibi günümüz Türkiye’sinin sınırları içindeki eski Miletos şehrinde M. Ö altıncı yüzyılda doğmuştur. Evrim kuramı eski Yunan doğa felsefecilerince tartışılmış, Orta Çağ’da İslam bilginlerince geliştirilmiştir.

Avrupa’da onyedinci yüzyılda başlayan bilimsel yeşermenin çerçevesinde yaşamın belirli bir yönde geliştiği düşüncesi de yaygın olarak ele alınmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri hem biyolojinin hem de jeolojinin gözleme dayanan sağlam temellere oturtulmasıdır. Bu kitap, evrim fikrinin Darwin döneminin sonuna kadarki tarihsel gelişmesini hem biyolojik hem de jeolojik çerçevede ele almaktadır.

İlk Baskı: 2015

Sayfa Sayısı: 192

Yayınevi: İTÜ Vakfı Yayınları

Tanıtımı Düzenleyen: Selim ÖZTEMEL

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here