Her Şeyi Başlatan Onlar, Bilim ve Teknoloji Alanında Çok İleride Olan Sümerler

Bir çok ilkin yaratıcısı, Sümer uygarlığı MÖ 3500 dolaylarında Mezopotamya da ortaya çıkmış ve her döneminde insanlık tarihini etkileyecek ilklere imza atmıştır. Sümer ülkesinin uygarlık tarihini kültürleri ve dinleri bir çok bağlamda etkilediği ve insanlık tarihine belirgin damga vurduğu söylenebilir. Evet sümerler bir çok alanda çok ilerdeydiler.

Her Şeyi Başlatan Onlar, Bilim Ve Teknoloji Alanında Çok ileride Olan Sümerler

Bugün bizler hala sümerlerin güneş takvimini kullanıyoruz. SÜMERLER ayı 30, yılı 360 gün olarak hesapladılar. Gece ve gündüzü 12’şer saate böldüler. Bir yılı 12 ay olarak hesapladılar. Ay ve güneş tutulmasını, altmışlık sayı sistemini, çarpma ve bölme cetvelini, daireyi 360’a böldüler, yani matematik ve geometrinin temellerini atanlar sümerlilerdi.

Gelin Sümerleri Yakından Tanıyalım

Sümerler, dünyanın bilinen en eski uygarlığı olarak kabul ediliyor. MÖ 2000 ila MÖ 4000 yılları arasında Irak’ ın güneyinde yani güney Mezopotamya’ya yerleşmiş olan medeniyetin beşiği olarak bilinen uygarlıktır. Bu uygarlık dışarıyla izole bir şekilde yaşamış. Kendi içinde varlığını sürdürmüştür. Devletlerini şehirlere bölmüş bir çeşit şehir devlet kurmuştur. 21’i büyük 35 şehir ve kasabaları vardır. Her şehrin kendi tanrı ve tanrıçaları, kendi tapınakları vardır. Bu tapınaklara Tanrı Dağı anlamında olan Ziggurat adı verilmiştir. Zigguratlar sadece dini amaç için değil, aynı zamanda rasathane yani gözlemevi, okul, eğitim, depo içinde kullanıyorlardı. Aynı zamanda ilk yazıyı, ilk astroloji haritasını, burçları, ilk çanak çömlek seri üretimini, kerpiç ve tuğladan 2- 3 kat ev yapmaları, ilk yasaları, ilk yılbaşı ağacını süslemeyi, ilk resmi evlilik sözleşmesini, ilk evlilik yüzüğü, tarımda toprağı işlemeyi, sürmeyi, sulama sistemini, tekerleğin icadını, nazar ve büyüyü gibi bir çok alanda kendilerini göstermiş ve günümüze taşınmış.

YANİ Sümerler matematiğin, geometrinin, astrolojinin, tarımın, dini ritüellerin, yasa devletlerinin temelini atmışlar. Araştırmalarıma göre Mustafa Kemal Atatürk’ün de sümerlere özel bir ilgisi olduğu ve Sümerbank’ ın isim babası olduğu yönündedir.

Yazan: Damla Buket TAŞ

Kaynak*

Kaynak**

YouTube Kanalımız

 

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here