İnsanlık Tarihi ve Mezopotamya Medeniyeti

İnsanlık tarihine baktığımızda karşımıza mağara duvarlarına çizilen resimler çıkmaktadır. Tabi o zamanki şartlara baktığımızda bu çizimler daha çok o gün yaşanan bir olayı ya da genel olarak birlikte yaşadıkları insanları resmetmişlerdir. Veya bir hayvanı çizmişlerdir. Fakat ne resmedilirse resmedilsin sanatın temeli bu çizimler ile oluşturulmuştur.

Tarıma geçmeden önce de, avcı-toplayıcı kimlikleriyle yerleşik düzende yaşayan insanlar- İnsanlık Tarihi ve Mezopotamya Medeniyeti

İlk Başlangıç

Tarihsel sürece baktığımızda 45 bin ila 15 bin yıl öncesine bu figüratif bulgular, genellikle mağara duvarlarına çizilen resimler veya o zamanki inanışın simgesi olan ana tanrıça putları yani Venüs heykelcikleri karşımıza çıkmaktadır. İnsanların bu Venüs heykelciklerini muska olarak yanlarında taşıdıkları veya mezarlarına koydukları anlaşılmaktadır. Mağara duvar resimlerinde gördüğümüz dini ve mistik figür şaman, arkeolojik bulgularda ana tanrıça ile bir araya gelmemektedir.

İlk Tapınaklar

Stonehenge ve Göbekli Tepe gibi arkaik tapınak alanlarındaki yaşam izlerine baktığımız zaman, tapınak inşası olmasına rağmen, çevresinde herhangi bir yerleşik hayatın olmadığı görülmektedir. Benzer tapınakların veya anıt mezarların birçoğunun yakınlarında sarhoş edici bitkilerin ekildiği tespit edilmiştir. Baktığımızda, insanlık tarihinin ilk tahıl üretimi olan arpa besin olarak değil de bira yapımı için kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu verilerden yola çıkarak anlıyoruz ki; yerleşik hayata henüz geçilmediği dönemlerde dahi, insanların tapınak inşa ettikleri ve bu tapınakların çevresinde çeşitli dini ritüeller veya eğlenceler tertipledikleri anlaşılmaktadır.

Göbekli Tepe’nin Güneyden görünüşü. Alman Arkeoloji Enstitüsü (German Archaeological Institute), Klaus Schmidt.

Neolitik Çağ ve Yerleşik Hayat

Yavaş yavaş bu göçebe yaşamdan yerleşik hayata doğru ilerlemeye devam edelim. İlk olarak Neolitik Çağ ve M.Ö. 4 binli yıllara baktığımızda, Mezopotamya olarak adlandırılan bölgede tarım hayatı ve yerleşik yaşam başlamıştır. Ortaya çıkan tarım ile birlikte çeşitli sulama kanalları, hayvanların evcilleştirilmesi ortaya çıkmıştır. Daha sonraları çömlek yapımı başlamıştır. Çömlek yapımının ortaya çıkması ile ilk kez mesleki uzmanlık yani zanaatkarlık başlamıştır. Zanaatkarlığın devamında ise örme ve dokumacılık işleri gelişmeye başlamıştır. Mezopotamya bölgesinde başlayan sulama kanalı sistemi toprak paylaşımı ile yavaş yavaş şehir devletleri kurulmaya başlanmıştır. Başlıca önemli şehirlerin ismi Ur ve Uruk’tur. Bu şehirlerin ortaya çıkması ile asker, tapınak, kölelik ve ticaret ortaya çıkmıştır. Ayrıca ortaya çıkan bu medeniyet ile insanlarda şaman ve ana tanrıça fikri gerilemiştir. Tapınak ve rahip sınıfı önem kazanmaya başlamıştır.

Genel olarak baktığımızda medeniyetin ortaya çıkması ile insanların sosyal ve ekonomik yaşamları farklı yöne gelişmiştir. İlerleyen süreçlerde ise bu gelişme daha da devam edecek ve çok farklı yönlere doğru gidecektir.

Yazan: Ayça Nur DEMİR

Kaynak*

Kaynak**

Kaynak***

Kaynak****

Kaynak*****

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here