Karaya Ait En Eski Fosil Bulundu

Dünya gezegeninin karasal hale gelmesi, yaşam tarihinde kritik bir geçiştir. Mantarlar, kıtaların ayrışması, küresel biyojeokimyasal döngüler  ve karasal organizmalar arasındaki ekolojik etkileşimler üzerinde güçlü bir etkiye sahip oldukları için bu geçişte çok yönlü roller oynadılar.

Karaya Ait En Eski Fosil Bulundu

Mantarlar gezegenimizin ikinci büyük organizma grubudur. Araştırmalar ilk mantarların en az 1.5 milyar yıl önceye kadar dayandığını gösteriyor. Ancak şimdiye kadar bulunabilen en eski mantar fosili 800 milyon yıl öncesine aittir. Mantarlar dünyadaki iklim değişikliğine uyum sağlamış olabilir ancak mantarların karaya ne zaman yayıldıkları belirsizdir. Bugüne de dek bulunan en eski kara mantar fosili 410 milyon yıl öncesine ait yani karadaki ilk bitkilerin yayılmaya başladığı zamana uzanıyor. Bu da mantarların karaya çıkan ilk çok hücreli canlı olduğunu düşündürüyor. 

635 milyon yıllık mantar benzeri ipliksi mikrofosiller. Görsel : Andrew Czaja, Cincinnati Üniversitesi.

Çin Bilimler Akademisindeki araştırmacılar Güney Çin’deki yaklaşık  635 milyon yıl önce mantar benzeri mikrofosiller buldular. Mantar benzeri fosiller,  tortul dolostone kayaçları içindeki küçük boşluklarda bulundu. Bu fosiller mantar fosili olduğu kanıtlandığı an mantarların karaya çıkış tarihini 250 milyon yıldan fazla geriye götürecektir. Ayrıca bu bilgi mantarların ilk çok hücreli bitkilerden çok daha önce karaya yayıldığını anlamına da geliyor. 

Bu sonuçta mantarlar, kayaların kimyasal olarak ayrıştırılmasına yardımcı olarak, karbondioksitin mineralle birleşmesi sağlıyor ve aynı zamanda besleyici maddelerin denize taşınmasına da katkıda bulunuyor. 

Tabi ki önce bu mikro fosillerin mantar olduğunun kesin olarak kanıtlanması gerekiyor.

Yazan: Bilge KAPLAN

Kaynak*

Kaynak**

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here