Daha Fazlası

  Felsefe

  Düşüncenin Fenomenolojisi

  Düşüncenin Fenomenolojisi Düşüncelerimiz kadar yer kaplıyoruz evrende, neyi düşünüyorsak o kadarız işte. Her düşünceyi gerektiğinde değiştirebilecek öte yandan ise farkındalığa erişebilecek bir bakış açısı ile...

  Teori Yasaya Dönüşmez!

  Teori Yasaya Dönüşmez! Kütle Çekim Yasası, Evrim Teorisi, Termodinamik Yasaları, Big Bang Teorisi… Bütün bu terimler kafanızı karıştırıyor mu? Bilim insanlarının neden bu kavramlardan bazılarına 'yasa', bazılarına...

  Hisseden Beynin Düşünen Beyinle Savaşı

  Hisseden Beynin Düşünen Beyinle Savaşı Bazen, özellikle de önemli kararlar almak üzereyken kendimizi hem zihinsel hem duygusal anlamda çökmüş hissederiz ve o anlarda hiçbir çıkış...

  İlk Bilim İnsanı Kimdi?

  İlk Bilim İnsanı Kimdi?  Geçtiğimiz 2.500 yılda sayısız insan bilim girişimini ilerletti. UNESCO'nun tahminine göre, bunların yaklaşık 8 milyonu 2013'te görevdeydi. Bunlar, uzun bir bilgi...

  Metafizik Nedir?

  "Metafizik Nedir?" “Metafizik nedir?” Bu soru metafizik üzerine konuşulacağı beklentisini uyandırıyor. Biz bundan feragat ediyoruz. Onun yerine, muayyen bir metafizik sorusunu tartışıyor, bu suretle de...

  Francis Bacon’un Putları ve Bilimsel Yöntemi

  Francis Bacon'un Putları ve Bilimsel Yöntemi Sevan Nişanyan'a göre bilim kelimesi Kırgızcada 'bilgi' kelimesinden türemiştir. Etimoloji açısından baktığımızda dahi bilimi oluşturan varlığın bilgi olduğunu kavrayabiliyoruz....

  Sokrates Kimdir?

  Sokrates Kimdir? Sokrates, M.Ö 469 yılında doğmuş, M.Ö 399 yılında vefat etmiştir. Atina doğumlu ilk filozoftur ve yaşadığı dönemden itibaren Atina, Yunan kültürünün odağı haline...

  Mantık Nedir?

  Mantık Nedir? "Mantık" kelimesi, Arapça dile getirmek anlamına gelen ntk (nutuk) kökünden türemiş bir kelimedir. Kelimenin Batı lisanlarındaki karşılığı ise Grekçe "logos" kelimesinden gelmektedir. Logos,...

  Zihin – Beden Problemi

  Zihin - Beden Problemi İnsanların her birinde bir tane zihin ve bir tane beden vardır. Zihin düşünür, mantık yürütür, ister ve sever. Zihnin bu fiiliyatları...

  Popüler Yazılar

  52,0k Takipçiler
  Takip Et