Mantık Nedir?

Mantık Nedir? “Mantık” kelimesi, Arapça dile getirmek anlamına gelen ntk (nutuk) kökünden türemiş bir kelimedir. Kelimenin Batı lisanlarındaki karşılığı ise Grekçe “logos” kelimesinden gelmektedir. Logos, […]