Kısıtlamalar Havaları Bölgesel Isıttı!

Pandemi sadece tıbbi sonuçlar değil, dünya ekonomisini hatta iklimi bile etkiledi. 2020 ilkbaharındaki kısıtlamaların etkisini uzaydan bile görmek mümkün oldu. Çin ve Avrupa’da azot oksit ve aerosellerden dolayı hava kirliliği ciddi oranda düştü. Hatta Karbondioksit emisyonlarında düşüş hiç olmadığı seviyedeydi. Fakat buna rağmen 2020 en sıcak yıl oldu. 

 Bilim insanları düşük aerosel emisyonunun dünya iklimi üzerine etkisini araştırdılar. Araştırma sonucuna göre, endüstriyel emisyon düşüşü yaşandığını ve bunun da sıcaklara kısa süreli etkili olduğu görüldü. Kurum ve kükürt aerosollerinin azalması, küresel düzeyde gökyüzünde metrekare başına yüzde 29 katlık bir ışın artışına neden oldu. Aerosol sis bulutu olmadığı için yeryüzüne daha çok ışın ulaşabildi. Bundan dolayı 2020 Martından Haziranına bir çok yerde normalden 0,1 ila 0,3 derece üzerinde sıcaklık oluştu. 

Bu sıcaklık artışı özellikle kuzey yarım küredeki yükseltilerde, ABD ve Rusya’da belli etti.. Bu bölgelerde normalden 0,37 derece artış oldu. 

Kısıtlamalar Havaları Bölgesel Isıttı!

Bu nedenle hava kirliliği, bölgesel soğumada katkı sağlasada, uzun vadede ne sera gazlarının arışına ne de iklim korumasına katkıda bulunabilir. 

Yazan: Selim ÖZTEMEL

Kaynak

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here