Mars’taki Olası Yaşam

Yıllardır Mars gezegeninde yaşama dair izler arıyoruz.

Mars’taki Olası Yaşam

Yaşamın tanımını yaparken Dünya’daki yaşamı referans almak bizi zor duruma sokabilir. Dünyada karbon(C) temelli bir yaşamı olduğu diğer gezegenlerde de öyle olacağı anlamına gelmiyor. Belki kükürt(S) belki de fosfor(P) temelli yaşamlar mevcuttur o yüzden yaşam için en doğru tanım entropi arttıran canlılık diyebiliriz. Mars’ta yaşam arayışımızın bir başka sebebi de Dünyadaki yaşamın Marstan gelmiş olabileceğinin ihtimalidir, bu teoriye Panspermia teorisi diyoruz.

 

Şimdi gelelim Marsta yaşamın var olabileceğini temel sağlayan şeylere. İlk olarak yoğun Metandan(CH4) söz edebiliriz, atmosferdeki metan ve oksijenin varlığı bize yaşamın Dünyadaki ilkel zamanlarını hatırlatıyor erken dünya dönemlerinde yoğun metan sonra yerine oksijene bırakmıştır. Bu sebeple metan-oksijen oranı bize yaşam hakkında bilgi verebilir. Önceki zamanlarda yaşanan bir çarpışma sebebiyle atmosferi zayıflayan Mars gezegenine Güneşin zararlı ışınlarının ulaşması olası yaşamın varlığına zarar vermiş olabilir. Yer yer ağır su bulunduran yüzeyde toprağın derinliklerinde ilkel formda yaşamsal bakteriler ve oluşumlar olması ihtimali yüksektir.

Yaşam için su en önemlisidir çünkü yaşam için olmazsa olmazdır. Katısının yoğunluğu, sıvısından daha yüksek olan ender maddelerdendir, çok iyi bir çözücüdür ve aynı zamanda enzimlerin çalışması için gereklidir. Mars’taki yaşam kaynakları arasında olan diğer şeyler yıldırım, çeşitli redoks çiftleri ve iyonlaştırıcı radyasyondur. Geçmiş yıllarda Mars’tan gelen ALH84001 göktaşı bize Mars hakkında önemli ipuçları vermiştir ve bazı cisimler saptanmıştır ancak bunlar Dünyadaki bakteri kriterlerine uymamaktadır. Bu sebeple araştırmalara Rover araçları gönderilerek devam edilmektedir.

Yazan: Fatma BAYBARZ

Kaynak: Dünya Dışı Yaşamla İlk Temas

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here