Şavaş Başladı! Şempanzeler Gorilleri Öldürüyor!

Yaşayan en yakın akrabalarımız olan şempanzeler barışçıl hayvanlar olduğu sanılıyordu. Fakat şempanze araştırmacısı Jane Godall yaptığı çalışmalara insansı maymunları arasında da ölümcül çatışmaların olduğunu ortaya koydu.

Şempanze ve gorillerde kavga genellikle yaşam alanlarında kendi türleri arasında meydana geliyor. Şempanzeler ayrıca diğer hayvanları da avlıyor ki bunun arasında küçük maymunlarda bulunmakta. Fakat şempanze ve gorillerin meyve arayışında karşılaşmaları genellikle barışçıl geçmekte. Hatta Kongo araştırma ekipleri şempanze ve gorillerin oyun oynadıklarını bile gözlemlemişlerdi. Aynı durum Gobon Loango Ulusal Parkı’nda da görülmüştü. 

Ne yazık ki 2019 yılında şempanzeler, gorillere karşı 2 büyük ölümcül saldırı düzenlediler. Araştırmacılar ilk olarak şempanzelerin çığlıklarını duyduklarında rakip bir şempanze grubuyla karşılaştıklarını sandılar. Fakat daha sonra gorillere has göğüslerini yumruklama hareketlerini görünce şempanzelerin 5 gorilli bir gurupla karşılaştığını anladılar. Bu karşılaşmada 27 şempanze gorillere saldırmaktaydı. Goriller her ne kadar kendilerini savunsalar da şempanzelerin üstünlüğüne karşı fazla direnemediler. Gümüş sırtlı goriller ve dişiler kaçabildilerse de saldırıda 2 goril yavrusu öldürüldü. 

Şavaş Başladı! Şempanzeler Gorilleri Öldürüyor!

Araştırmacılar şempanzenin neden gorillere saldırdığını anlayamadılar. Muhtemel 2 neden olduğu düşünülüyor. İlki av, ikincisi ise yiyecek rekabeti. Fakat Gobon Loango Ulusal Parkı’ndaki saldırı pek avlanma ile örtüşmüyor. Nitekim şempanzeler küçük maymunları avlamayı tercih ediyorlar. Bu duruma diğer bir destekse saldırı öncesi alarm çığlıkları atmaları. Bu davranışı da avlanmada sergilemezler. Muhtemelen saldırının nedeni av rekabeti olabilir. Çünkü saldırının gerçekleştiği zamanda bir besin kıtlığı da yaşanmaktaydı. 

Yazan: Selim ÖZTEMEL

Kaynak*

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here