Simülasyon Teorisi Nedir?

Simülasyon teorisi, gerçekliğin bir simülasyon olduğunu ve bu simülasyondakilerin bir simülasyonda olduklarının farkında olmamasını ileri sürer. Simülasyon teorisi, ilk defa 2001 yılında İsveçli filozof Nick Bostrom tarafından yazılıp, 2003 yılında yayınladığı “Are You Living In a Computer Simulation?” makalesinde ileri sürülmüştür. Bostrom makalesinde 3 varsayıma değinmiştir.

Varsayım 1

Bu varsayıma göre insandan üstün medeniyetlerin sayısının az olduğu ve insan ötesi seviyeye geçecek medeniyetlerin oranının düşük olacağını savunur. Bu varsayımı doğru olarak kabul edersek, insan hiçbir zaman kendi evrenini yaratabilecek teknolojiye erişemeyecektir. Son yıllarda insanlığın geldiği noktaya bakılırsa bu varsayımın gerçek olma ihtimali bir hayli düşüktür. Şimdiden bilim insanlarının ürettiği bazı teorik evrenlerde kozmonolojinin bazı sırları çözülmüş durumda. Eğer bazı nedenlerden dolayı insanlık kendini yok etmezse birkaç yüzyıl sonra gelişen teknolojiyle insanlık kendi evrenini yaratması mümkün olabilir.

Varsayım 2

Bu varsayıma göre insanüstü medeniyetler bazı nedenlerden dolayı simülasyon yaratma gereksinimi duymamaktadırlar. Bu şu şekilde açıklayabiliriz: ileride yaşayacak üstün medeniyetler arasında geçmişte yaşamış atalarının simülasyonunu yapmaya istekli bir birey bulunmayacaktır. Örneğin; o medeniyetler Dünya’daki kötülükleri düşünüp bunları tekrar yaşatmamak için simülasyondan uzak durabilirler. Ancak bizden çok ileri düzeyde herhangi bir medeniyet varsa, bu medeniyetlerden bazıları kendi simülasyonlarını yapmak isteyeceklerdir. Bu durumda 3. Varsayım doğru olarak kabul edilecektir.

Varsayım 3

Bu varsayıma göre biz bir simülasyon ürünüyüz. Deneyimlerimizin hepsi bir simülasyon parçasıdır.  Bu teoriye göre insanüstü medeniyetler gerçeklere yönelik kat trilyonlarca simülasyonlar yaratmış olabilirler. Bu durumda insanüstü medeniyetler insan bilincini de simüle etmiş olacaklardır.

Bostrom’un bu varsayımlarına bakacak olursak, teorilerin hepsini aynı anda reddetmenin zorluğu, bu teoriyi güçlü kılmaktadır. Ayrıca York Üniversitesinden Peter S. Jenkins bir simülasyon yaratmanın birkaç sebebini ortaya sürer. Bir simülasyondan başka bir simülasyon yaratılmaması için ilk simülasyon silinmelidir. Ayrıca bazı tahminlere göre insanlık 2050 yılında simülasyon teknolojisine ulaşabilir. Burada çok önemli bir soru ortaya çıkıyor; eğer şu anki evren bir simüle edilmiş evrenlerden biri ise simülasyon yaratıcılarının da bir simülasyon içinde olma ihtimali nedir?

Yazan: Hasan SALHİ

Kaynak

Kaynak**

Kaynak***

YouTube Kanalımız

1 Comment

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here