Sivrisinekler Neden Kulağımızda Vızıldar?

Yaz aylarının belası olan sivrisinekler (Culiseta longiareolata), kulağımızın dibinde vızıldayarak uykumuzu kaçırır. Bu rahatsız edici vızıltının sebebi dişi sivrisineklerin kanat çırpmasıdır. Ses kısa menzili olduğundan dolayı yalnız kulağımızın dibinde duyabiliriz. Erkek sivrisinekler çicek nektarıyla beslendiği için insanlarla pek ilgilenmezler. Fakat dişiler yumurta üretmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi kanla beslenerek elde eder.

Dişi sivrisinekler karbondioksiti uzak mesafeden algılayabilirler bu yüzden ağız ve burunun etrafında uçmayı tercih ederler. Bu nedenle sivrisinekler kulağımızın dibinde gece uykumuzu kaçıran vızıltıyla dolaşırlar. 

Yazan: Selim ÖZTEMEL

Kaynak*

Kaynak**

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here