Daha Fazlası

  Türkiye’nin Uzay Misyonu

  Türkiye’nin Uzay Misyonu

  Tüm vatandaşların büyük bir heyecan ve merakla beklediği, Türkiye’nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu yazımızda Milli Uzay Programı’ndan ayrıntılarıyla bahsedeceğiz. Ama gelin önce Türkiye Uzay Ajansı’nı tanıyalım. Hazırsanız çıkıyoruz, göklere…

  Türkiye’nin Uzay Misyonu

  Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal uzay ajansıdır.  Bir devlet kurumu olan TUA (Türkiye Uzay Ajansı) 13 Aralık 2018 tarihinde kurulmuş ve uzay programlarından, havacılık ve uzay araştırmalarından sorumludur. Gelin biraz Türkiye Uzay Ajansı’nı tanıyalım.

  Türkiye Uzay Ajansı’nın Görevleri: 

  Türkiye Uzay Ajansı’nın görevleri şunlardır;

  1) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde milli uzay programı hazırlamak hazırlanan uzay programının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için çalışma ve düzenlemeleri hayata geçirmek.

  2) Milli Uzay Programı’nın hedeflerini bu hedeflere ulaşılabilmesi için planlar hazırlamak

  3) Uzay sanayisini geliştirecek yönde çalışmalar yapmak ve bu yönde halkın refahını sağlamak. Rekabetçi bir politikayla, diğer ülkelerle rakabet edebilecek düzeyde uzay sanayisini en iyi noktaya getirmek.

  4) Uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal hakların yönetimi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek. 

  5) Milletlerarası antlaşmalar ile uzaya gönderilen her bir aracın, nesnenin kaydını devlet adına tutmak.

  6) İnsanlı veya insansız uzaya ulaşım için gerekli planlamaları yapmak ve belirlenen uygulamaları hayata geçirmek.

  7) Kamu veya özel kuruluşların uzaya göndereceği uydu ve uzay araçlarının gönderilebilmesi için, yine aynı araçların ülkeye geri döndürülmesi kapsamıda gerekli izinleri sağlamak.

  8) Uzay ve havacılık araçlarının tasarımı, analizi, üretilmesi, test edilmesi vs. gibi konuları planlamak.

  9) Milli güvenliğin sağlanması, doğal ve tarımsal kaynakların tespit edilmesi, doğal afetlerin gerçekleşmeden önce tespit edilmesi ve afetlerden kaynaklanan hasarın azaltılması.

  10) Yurttaşların, uzay ve havacılık kapsamındaki konulara ilgi ve merakının arttırılması amacıyla bu yönde yapılan faaliyetler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve yine aynı amaç doğrultusunda yayın yapmak, içerik hazırlamaki etkinlikler planlamak.

  11) Uzayın keşfine yönelik üretilen ekipman ve sistemlerin geliştirilmesini sağlamak. Uzayın keşfine yönelik araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar doğrultusunda uygun rotaları belirlemek. Yine uzay araştırmaları için kullanılacak araçların, ekipmanların ve sistemlerin tasarımını yapmak, bu araçları test etmek. Diğer bilim dalları ve kuruluşlarlarla entegre şekilde çalışmak

  12) Uzay ve havacılık kapsamında dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, yine aynı kapsamda diğer ülkelerle rekabet edecek düzeye gelinebilmesi için gerekli olan çalışmaları koordine etmek.

  13) Bakanın verdiği diğer görevleri yerine getirmek

  Türkiye’nin Uzay Misyonu

  Milli Uzay Programı

  Türkiye Uzay Ajansı’nın 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlemiş olduğu çalıştay sonucundan Türkiye’nin Milli Uzay Programı belirlenmiştir. Düzenlenen bu çalıştayın ismi ise, ‘Milli Uzay Programı Çalıştayı’dır. Bu çalıştaydan iki küsür yıl sonra, 9 Şubat 2021 tarihinde Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna sunumuyla tanıtıldı. Milli Uzay Programı’nın hedefleri 10 başlık altında toplandı. 

  • Tarih 2023 yılını gösterdiğinde TUA, öncelikle Ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirecek, tarihler 2028 olduğunda ise yine Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş gerçekleştirilecektir. Sert iniş, yerli ve Mill olarak geliştirilen aracın ay yüzeyine çarpıp çarpmamasına ilişkin yapılan testtir. 
  • Türkiye’nin uydu üretim faaliyetleri TUA tarafından tek çatı altında toplanacaktır.
  • Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi kurulacak. Yani yerli navigasyon sistemlerimiz faaliyete geçmiş olacak.
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin, hür ve bağımsız bir şekilde uzaya erişebilmesi için bir uzay limanı kuracaktır.
  • İlk kez bir Türk vatandaşı, uzaya gönderilecek.
  • Yerli uzay araştırmaları yapılacak. 
  • Uzaydaki nesneleri rahatlıkla yerden gözlemleyebilmek adına yerli radyo teleskoplar üretilecek. 
  • Uzay sanayisi geliştirilecek.
  • Toplum içerisinde uzay farkındalığı geliştirilecek ve bu yolda insan gücü yetiştirilecek. 
  • Yine yerli ve millli Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi kurulacak.

  Bu amaçlar doğrultusunda uzay ve havacılıkta Türkiye Cumhuriyet’nin hakettiği noktaya ulaşabilmesi için çalışmaların başlatıldı. Ülke bazında tüm yurttaşların uzay ve astronomi bilimlerine ilişkin bilgi alabilmesi Milli Uzay Programı kapsamında en önem verilen konulardan biri. Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir dönemin başlamasını umuyor ve tüm yurttaşların uzay ve havacılık konularında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla sizlerle pozitif bilimler konusunda içerik paylaşmaya devam ediyoruz. Tarihin sıfır noktası olan, uygarlık ve medeniyetlerin başlangıcı kabul edilen Şanlıurfa, Göbeklitepe’de yüzyıllar öncesine ait, bulunan metal blokta bizden önceki uygarlıklarında dediği gibi;

  “Ay’ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak.”

  Yazan: Sultan KIŞ

  Kaynak*

  Kaynak**

  Kaynak***

  YouTube Kanalımız

  Popüler Yazılar

  İlgili Yazılar

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  %d blogcu bunu beğendi: