Üç Cisim Problemi

Üç Cisim Problemi

Cixin Liu’nun yazdığı ve Hugo Ödülü’ne layık görülen bilim kurgu romanı dizisidir. Dizi, Güneş’e yakın bir üçlü yıldız sisteminde yer alan Trisolaris adlı gezegende yaşayan Trisolaranların hikayesini anlatır. Trisolaris, kaotik bir yörüngeye sahip olan ve her an Güneş’e çarpma tehlikesi ile karşı karşıya olan bir gezegendir. Bu durum, Trisolaranların sürekli bir kıyamet tehdidi altında yaşamasına ve uygarlıklarını geliştirmekte zorlanmasına neden olur.

Dizide, Trisolaranların Dünya ile iletişime geçmesi ve insanlığın yardımını talep etmesi konu alınıyor. Bu olay, insanlığın kendi varoluşunu ve evrendeki yerini sorgulamasına neden oluyor. Dizi, fizik, matematik ve astronomi gibi bilim dallarına ait birçok kavramı ele alıyor ve bu kavramları hikayenin merkezine yerleştiriyor.

Lagrange Noktaları ve Üç Cisim Problemi Dizisinde Kullanımı

Lagrange noktaları, iki büyük kütle arasındaki çekim kuvvetlerinin dengede olduğu uzaydaki özel noktalardır. Bu noktalar, cisimlerin yörüngeye girmeden stabil kalabilmelerini sağlar.

Üç Gezegen Problemi dizisinde, Trisolaranlar ve insanlar arasındaki iletişim Lagrange noktalarından biri olan L2 noktası aracılığıyla gerçekleşir. L2 noktası, Güneş ve Dünya arasındaki yörüngede, Dünya’dan yaklaşık 1.5 milyon kilometre uzaklıkta bulunur. Bu nokta, her iki taraftan da gelen sinyalleri eşit şekilde alıp gönderebildiği için iletişim için ideal bir konumdur.

Dizide Lagrange noktalarının kullanımı ile ilgili bazı örnekler:

 • Trisolaranlar, Dünya ile ilk iletişimi L2 noktası aracılığıyla kurarlar. Bunu, radyo dalgaları göndererek ve Dünya’dan gelen sinyalleri alarak gerçekleştirirler.
 • Dünya ve Trisolaris, L2 noktasında bir uzay istasyonu inşa ederek iletişimi ve bilgi alışverişini daha da geliştirirler.
 • Trisolaris’ten gelen bir uzay gemisi, L2 noktasında Dünya filosu ile buluşur ve iki uygarlık ilk kez yüz yüze görüşür.

Lagrange noktalarının kullanımı, dizide aşağıdaki gibi önemli roller oynar:

 • İki uygarlık arasında güvenli ve güvenilir bir iletişim kanalı sağlar.
 • Karşılıklı bilgi alışverişi ve işbirliği için bir platform oluşturur.
 • Uzay araştırmaları ve keşifleri için bir üs görevi görür.

L_i = \frac{a_i}{m_1 + m_2} \left( \mathbf{r}_1 -\mathbf{r}_2 \right) + \mathbf{r}_i

Burada:

 •  Lagrange noktası
 •  Lagrange noktasının iki kütle arasındaki uzaklığı
 •  ve  kütlelerin kütleleri
 •  ve  kütlelerin konum vektörleri

Lagrange noktaları, Üç Gezegen Problemi dizisinde önemli bir rol oynar ve iki uygarlık arasındaki iletişimin ve işbirliğinin temelini oluşturur.

Kepler Yasaları ve Üç Cisim Problemi Dizisinde Kullanımı

Kepler yasaları, gezegenlerin Güneş’in etrafındaki hareketlerini tanımlayan üç yasadır. Bu yasalar, Üç Gezegen Problemi dizisinde Trisolaris’in kaotik yörüngesini ve bu yörüngenin Trisolaranların yaşamına olan etkisini anlamak için kullanılıyor.

Dizide Kepler yasalarının kullanımı ile ilgili bazı örnekler:

 • Birinci Kepler Yasası: Trisolaris, Güneş’in etrafında elips şeklinde bir yörüngede döner. Bu elipsin şekli, Trisolaris’in Güneş’e olan uzaklığının zamanla değişmesine neden olur.
 • İkinci Kepler Yasası: Trisolaris’i Güneş’e bağlayan doğru parçası, eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bu, Trisolaris’in yörüngesinin farklı noktalarında farklı hızlarda hareket ettiği anlamına gelir.
 • Üçüncü Kepler Yasası: Trisolaris’in yörünge döneminin karesi, Güneş’ten ortalama uzaklığının küpü ile orantılıdır. Bu, Trisolaris’in Güneş’e yakın olduğunda daha hızlı, Güneş’ten uzak olduğunda ise daha yavaş hareket ettiği anlamına gelir.

Kepler yasaları, Trisolaris’in yörüngesinin ne kadar kaotik olduğunu ve bu kaotik yörüngenin Trisolaranların yaşamına ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Örneğin, Trisolaris Güneş’e yaklaştığında, gezegen üzerindeki sıcaklıklar artar ve bu durum Trisolaranlar için ölümcül olabilir. Trisolaris Güneş’ten uzaklaştığında ise sıcaklıklar düşer ve bu durum da Trisolaranların yaşamlarını zorlaştırır.

Dizide, Trisolaranların bu kaotik yörüngeyle başa çıkmak için çeşitli yöntemler geliştirdikleri görülmektedir. Örneğin, Trisolaranlar Güneş’e yakınlaştıklarında gezegenlerini soğutmak için güneş ışığını yansıtan uzay gemileri kullanmaktadırlar. Trisolaranlar Güneş’ten uzaklaştıklarında ise gezegenlerini ısıtmak için güneş enerjisi toplayan cihazlar kullanmaktadırlar.

Kepler yasaları, Üç Cisim Problemi  dizisinde önemli bir rol oynar ve Trisolaris’in kaotik yörüngesinin ve bu yörüngenin Trisolaranların yaşamına olan etkisinin anlaşılmasına yardımcı olur.

Kepler yasalarının dizideki etkilerini gösteren bazı örnekler:

 • Trisolaris’te yaşanan “Yüzyıl Savaşları”, Trisolaris’in Güneş’e en yakın olduğu noktaya denk gelir. Bu savaşlar, Trisolaris’in kaotik yörüngesinin ve bu yörüngenin Trisolaranların yaşamına olan etkisinin en somut örneklerinden biridir.
 • Trisolaranların geliştirdiği “Uzay Asansörü” projesi, Trisolaris’in kaotik yörüngesinin bir sonucudur. Bu proje, Trisolaranların Güneş’e yakınlaştığında ve Güneş’ten uzaklaştığında gezegenleri ile uzay istasyonları arasında bağlantı kurmalarını sağlamaktadır.

Kepler yasaları, Üç Cisim Problemi dizisinde sadece Trisolaris’in yörüngesini değil, aynı zamanda Trisolaranların tarihi ve kültürü üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir.

Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi ve Üç Cisim Problemi Dizisinde Kullanımı

Einstein’ın genel görelilik teorisi, kütle çekiminin uzay-zamandaki eğriliğe bağlı olduğunu açıklayan bir teoridir. Dizide, Trisolaris’in Güneş’e yakın bir üçlü yıldız sisteminde yer alması ve bu durumun Trisolaris’in yörüngesini nasıl etkilediği genel görelilik teorisi ile açıklanıyor.

Dizide genel görelilik teorisinin kullanımı ile ilgili bazı örnekler:

 • Trisolaris, Güneş’e yakın bir üçlü yıldız sisteminde yer alır. Bu sistemdeki üç yıldızın kütle çekimi, uzay-zamanı eğriltmektedir.
 • Trisolaris’in yörüngesi, uzay-zamandaki bu eğriliğe bağlı olarak kaotik bir şekildedir.
 • Trisolaranlar, genel görelilik teorisini kullanarak Trisolaris’in yörüngesini ve bu yörüngenin gezegenlerine olan etkisini daha iyi anlamaya çalışmaktadırlar.

Genel görelilik teorisi, dizide aşağıdaki gibi önemli roller oynar:

 • Trisolaris’in kaotik yörüngesinin bilimsel bir açıklamasını sunar.
 • Trisolaranların kendi gezegenlerini ve evrendeki yerlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Hikayenin daha gerçekçi ve inandırıcı olmasını sağlar.

Genel görelilik teorisinin matematiksel formülleri oldukça karmaşıktır. Dizide bu teorinin matematiksel detaylarına girilmese de, temel kavramları ele alınarak Trisolaris’in kaotik yörüngesinin bilimsel bir açıklaması sunulmaktadır.

Dizide genel görelilik teorisinin kullanımı, bilim kurgu ve bilimin nasıl bir araya gelebileceğini gösteren güzel bir örnektir. Bu teori, hikayenin daha gerçekçi ve inandırıcı olmasını sağlarken, okuyuculara evrenin işleyişi hakkında da yeni bilgiler sunmaktadır.

Genel görelilik teorisinin dizideki etkilerini gösteren bazı örnekler:

 • Trisolaranların “Uzay Asansörü” projesi, genel görelilik teorisi olmadan mümkün olamazdı. Bu proje, uzay-zamandaki eğriliği kullanarak Trisolaris’in yörüngesini stabilize etmeyi amaçlamaktadır.
 • Trisolaranların geliştirdiği “Karanlık Orman” teorisi, genel görelilik teorisi ile desteklenmektedir. Bu teori, evrendeki diğer uygarlıkların tehlikeli olabileceğini ve Trisolaris’in bu tehlikelere karşı korunması gerektiğini savunmaktadır.

Sonuç olarak, Üç Cisim Problemi dizisi, fizik, matematik ve astronomi gibi bilim dallarına ait birçok kavramı hikayenin merkezine yerleştiren ve bu kavramları kullanarak insanlığın varoluşunu ve evrendeki yerini sorgulayan bir bilim kurgu romanı dizisidir. Dizide kullanılan fizik formülleri, hikayenin daha gerçekçi ve inandırıcı olmasını sağlarken, okuyuculara evrenin işleyişi hakkında da yeni bilgiler sunmaktadır.

Üç Cisim Problemi dizisi, bilim kurgu ve bilimin nasıl bir araya gelebileceğini gösteren mükemmel bir örnektir. Dizi, fizik, matematik ve astronomi gibi bilim dallarına ait birçok kavramı hikayenin merkezine yerleştiriyor ve bu kavramları kullanarak insanlığın varoluşunu ve evrendeki yerini sorguluyor. Dizide kullanılan fizik formülleri, hikayenin daha gerçekçi ve inandırıcı olmasını sağlarken, okuyuculara evrenin işleyişi hakkında da yeni bilgiler sunmaktadır.

Dizide kullanılan Lagrange noktaları, Kepler yasaları ve Einstein’ın genel görelilik teorisi gibi fiziksel kavramlar, Trisolaris’in kaotik yörüngesini ve bu yörüngenin Trisolaranların yaşamına olan etkisini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu kavramlar, aynı zamanda Trisolaranların tarihi, kültürü ve teknolojisi üzerinde de önemli bir etkiye sahip.

Üç Gezegen Problemi dizisi, sadece bilim kurgu hayranları için değil, evrenin gizemlerine ilgi duyan herkes için okunmaya değer bir eser. Dizi, okuyucuları düşünmeye ve evrendeki yerimizi sorgulamaya teşvik ediyor.

Kaynak

Üç Cisim Problemi Dizisi Hakkında: https://www.netflix.com/tr/title/81040344

Üç Cisim Wiki : https://three-odyproblem.fandom.com/wiki/Trisolaris

Liu, Cixin. (2015). Üç Cisim Problemi. İstanbul: Pegasus Yayınları.

Li, M. (2020). The Three-Body Problem: A New Perspective on Science Fiction and the Future of Humanity. Frontiers in Physics, 8, 548.

He, J. (2017). The Three-Body Problem: A Review of the Scientific Concepts. Chinese Physics B, 26(7), 070401.

Chen, X. (2020). The Three-Body Problem and Its Scientific Background. Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 63(1), 219101.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*