Viral Olmayan Nazal Aşı Nedir?

Viral olmayan aşı, solunum yollarında bağışıklık sağlar.

Nefes al nefes ver. COVID-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2’nin burnunuza girmesi işte bu kadar kolaydır. Her ne kadar SARS-CoV-2’ye karşı kolayca bulunabilen Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları gibi kas içi aşıların geliştirilmesinde kayda değer ilerleme kaydedilmiş olsa da, burun aşısı gibi burunda mukozal bağışıklık sağlayabilecek henüz hiçbir şey onaylanmamıştır. Nazal aşı akciğerlere inmeden önce virüse karşı ilk engel olarak düşünülüyor. 

Viral Olmayan Nazal Aşı Nedir?

Houston Üniversitesi MD Anderson Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği Profesörü Navin Varadarajan ve meslektaşları, iScience’da solunan patojenlere karşı dayanıklı yerel bağışıklık sağlayan bir intranazal (Burun boşluğu içine ilaç uygulanması) alt birim aşısının gelişimini bildiriyorlar.

Varadarajan, “Mukozal aşılama hem sistemik hem de mukozal bağışıklığı uyarabilir ve geniş popülasyonların bağışıklanması için uygun, invaziv olmayan bir prosedür olma avantajına sahiptir” dedi. “Ancak, mukozal aşılama, antijenin verimli bir şekilde verilmemesi ve toksisite olmaksızın sağlam bir bağışıklık tepkisini uyarabilen uygun adjuvanlara (destekleyici tedavi) duyulan ihtiyaç nedeniyle engellenmiştir.”

Araştırmacılara göre nazal aşı, aşıların dünya çapında adil bir şekilde dağıtılmasına da hizmet edecek. Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya gibi büyük salgınlara sahip ülkelerde milyarlarca insanın şu anda aşılanmadığı tahmin edilmektedir. Bu salgınların ve viral yayılmanın, tüm aşıların etkinliğinin azalmasına yol açan viral evrimi kolaylaştırdığı bilinmektedir.

Varadarajan, hastaların COVID-19 da dahil olmak üzere zayıflatıcı hastalıkları yenmelerine yardımcı olmak için yeni burun içi aşılar ve tedaviler geliştiren öncü bir biyoteknoloji şirketi olan AuraVax Therapeutics Inc.’in kurucu ortağıdır. Şirketin, intranazal aşıları ve STING agonist teknolojilerini kapsayan fikri mülkiyet konusunda UH ile münhasır bir lisans anlaşması bulunmaktadır. Üretim sürecini başlattılar ve bu yıl FDA ile anlaşmayı planlıyorlar.

Yazan: Bilge KAPLAN

Kaynak*

YouTube Kanalımız

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here