Zamanın Geriye Doğru İşlediği Ters Bir Evren Var Mı?

Zamanın Geriye Doğru İşlediği Ters Bir Evren Var Mı?

Evrenin bir ikizi var mıdır? Eğer varsa bu ikiz evrende ya bir şeyler ters gidiyor olsaydı…  Demek istediğim, bu ikiz evrende  zaman geriye doğru aksaydı bunun bir diğer anlamı da karanlık maddenin bilim insanları tarafından açıklanabilir olması olur.

Bilim insanları bir ‘antievren’ olabileceğini bu bu antievren de zamanın Büyük Patlamadan geriye doğru akıyor olabileceğini söylediği  bir kuram ortaya attı.

Bu kurama göre evren ilk başlarda küçük sıcak ve yoğun bir yapıdaydı. Evrenin ayrıca tekdüze bir yapıda olduğu ve bu sayede hem ileriye hem de geriye doğru akan zamanın simetrik göründüğü belirtiliyor.

Eğer bu kuram doğruysa, karanlık madde artık bizler için o kadar da gizemli olmayabilir. Yalnızca böyle bir evrende bulunabilecek farklı bir nötrino parçacığı olabilir. Ayrıca kurama göre Büyük Patlamadan sonra evrenin hızla genişlemesine sağlayan o ‘şişme’ dönemine de ihtiyacı kalmamış oluyor.

Simetrinin Korunması

Fizikçiler, doğada bir dizi temel simetri olduğunu belirlemiş. En önemli üç simetri ise yük (fiziksel bir etkileşimde tüm parçacıkların yükü zıt yüklerine çevrilirse, yine aynı etkileşim meydana gelir), denklik (bir etkileşimin ayna görüntüsüne bakıldığında yine aynı sonuç elde edilir) ve zaman (bir etkileşim zamanda geriye doğru götürülürse yine aynı görünür).

Fiziksel etkileşimler, bu simetrilerin çoğuna neredeyse her zaman uyuyor; yani bazı zamanlarda da ihlaller oluyor. Fakat fizikçiler, bu üç simetrinin aynı anda ihlal edildiğini hiç gözlemlememiş. Eğer doğada gözlenen her bir etkileşimin yüklerini ters çevirir, ayna görüntüsünü alır ve zamanda geriye götürürseniz, bu etkileşimler tamamıyla aynı davranır.

Bu temel simetriye de YDZ (CPT) simetrisi denmiş. Buradaki Y yükü, D denkliği ve Z ise zamanı temsil ediyor.

Annals of Physics bülteninde yayımlanmak üzere olan yeni bir makalede, bilim insanları bu birleşik simetriyi genişletmekten söz ediyor. Bu simetri genelde sadece evrenin fiziğini oluşturan kuvvet ve alanlara uygulamaktadır. Fakat bilim insanları bu simetriyi sadece evrenin kuvvet ve alanlarına değil; fiziksel evren nesnesinin tamamına uygulamayı öneriyor.

Karanlık Maddenin Oluşturulması 

Genişlemekte olan bir evrende yaşıyoruz. Bu evren içerisinde bir sürü parçacık bulunduruyor. Eğer YDZ simetrisi kavramını bütün evreni kapsayacak şekilde genişletirsek, işte o zaman gördüğümüz evren resmin tamamı olmaz.

Eğer YDZ simetrisi kavramını bütün evreni kapsayacak şekilde genişletirsek, işte o zaman gördüğümüz evren resmin tamamı olmaz.

Çalışmanın yazarları, böyle bir evrenin nasıl sonuçlanacağını sorguluyor ve harika sonuçlar ortaya çıkmış oluyor.

İlk olarak, YDZ’ye uyan bir evrenin doğal şekilde genişleyerek kendini parçacıklarla doldurması ve uzun süredir varsayılan, şişme şeklinde bilinen hızlı bir genişleme dönemine ihtiyaç duymaması. Şişme olayının meydana geldiğine yönelik çok fazla kanıt olmasına rağmen bu kuramsal tablo aşırı derecede belirsiz.

İkinci olarak, YDZ’ye uyan bir evren, karışıma bazı ilave nötrinolar ekler. Bilinen üç nötrino tipi var; Elektron nötrino, muon nötrino ve tau nötrino. Garip olan şu ki bu üç nötrino tipi solak yani hareketine göre dönüş yönü sol. Fizikte bilinen tüm parçacıkların ise hem solak hem sağlak çeşitleri bulunuyor. Bu sebeple sağlak nötrinoların olup olmadığı henüz merak konusu.

YDZ’ye uyan bir evrende, en az bir tane sağlak nötrino türü olması gerekir. Bu tür, yapılan fizik deneylerinde çoğunlukla görünmez olur ve sadece kütleçekim yoluyla evrenin geri kalanına etki eder.

Fakat evreni istila eden ve yalnızca kütleçekim yoluyla etkileşime giren görünmez bir parçacık, akla karanlık maddeyi getiriyor.

Araştırmacılar YDZ simetrisine uymanın getirdiği koşulların, evrenimizi karanlık maddeyi açıklamaya yetecek kadar sağlak nötrinoyla dolduracağını keşfetmiş.

Aynadaki Tahminler

Evrenimizin başlangıcının öncesinden beri var olduğundan dolayı, ikiz evreni hiçbir zaman erişemeyebiliriz ancak bunu test edebiliriz.

Araştırmacılar, bazı gözlemsel sonuçlar elde etmişler. Şimdi bir de bunlara bakalım..

Bilinen üç solak nötrino var demiştik. Bu nötrinoların tamamının kendi anti parçacıklarının olduğunu düşünüyorlar. Ancak bulunduğumuz durumda araştırmacılar bundan pek emin değil.

Ek olarak, bir nötrino türünün de kütlesiz olması gerektiğini düşünüyorlar. Günümüzde fizikçiler nötrino kütlelerine sadece üst sınır koyabiliyor. Eğer nötrino kütlelerini kesin şekilde ölçmeyi başarırlarsa ve bunlardan biri de aslında kütlesiz ise, YDZ simetrili evren fikri büyük bir destek kazanmış olur.

Ve son olarak şişme olayı gerçekleşmiyor. Şişme olayı yerine evren kendi kendine parçacıklar ile doluyor. Yürütülen pek çok deneyde, bu ilkel kütleçekim dalgaları bulunmaya çalışılıyor. Fakat YDZ simetrili bir evrende böyle dalgaların olmaması gerekiyor. Dolayısıyla ilkel kütleçekim dalgalarına yönelik arayışlar sonuç vermezse, bu durum YDZ ayna evreni modelinin doğru olduğuna yönelik heyecan verici bir ipucu olabilir.

Yazan: Derya Naz ALTUĞ

Kaynak*

Kaynak**

YouTube Kanalımız

Çılgın Fizikçiler (SEO Manager) hakkında 663 makale
Çılgın Fizikçiler ve Bilim İnsanları ekibi ve dışarıdan destek veren gönüllülerin yazıları.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*